Jonas Radvanas apie XVI a. vidurį – 1592 m. – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Renesanso poetas, herojinio lotyniško epo Radviliada autorius.

Kadangi pirmą žinomą savo eilėraštį pasirašė Vilniečiu, – Joannes Radvanovius Vilnensis (Vilnietis Jonas Radvanovijus), – manytina, kad buvo kilęs iš Vilniaus arba Vilniaus krašto.

Nežinoma, kur jis mokėsi, bet labai gerai mokėjo lotynų kalbą ir buvo nuodugniai susipažinęs su klasikine romėnų literatūra, galėjo mokėti ir senąją graikų kalbą.

Poema „Radviliada“ yra vienas ryškiausių XVI a. kūrinių Lietuvos literatūroje. Joje aprašytos Lietuvos pergalės Livonijos kare, tuometės Lietuvos aukštuomenės puoselėta valstybinė ideologija, valstybės geografinis, istorinis, kultūrinis vaizdas. Poemoje atvaizduojama Mikalojaus Radvilos Rudojo asmenybė.

Po 1592-ųjų Radvano pavardė nebužtinkama jokiame leidinyje.